DVM & DRIP

DVM staat voor Dynamisch Verkeersmanagement. DVM installaties registreren het aantal auto’s en de gemiddelde snelheid die deze auto’s aanhouden. Wanneer er sprake is van langzaam of stilstaand verkeer worden automobilisten door de DVM installaties gewaarschuwd. VDV Infra verzorgt het beheer en onderhoud van verschillende DVM installaties zoals tijdelijke signalering, verkeersregelinstallaties en bewegwijzering.

DRIP staat voor Dynamische Route Informatie Panelen en wordt ingezet bij situaties waarin weggebruikers hun routes aan moeten passen. Deze digitale informatiepanelen zijn programmeerbaar en kunnen zodoende teksten, pictogrammen of symbolen weergeven. Weggebruikers worden op deze manier geinformeerd over de huidige verkeerssituatie en kunnen op basis van deze informatie hun routekeuzes aanpassen. VDV Infra monteert DRIP’s voor verschillende situaties zoals wegwerkzaamheden, p-routes bij evenementen en parkeergarages.