• Aftakmof huisaansluiting

    Aftakmof huisaansluiting

    Maken van een aftakmof op distributiekabel

Huisaansluitingen

VDV Infra is ook uw partner voor het realiseren van huisaansluitingen in nieuwbouwwijken en bij het saneren van bestaande woningen. Wij zijn gespecialiseerd in het aansluiten en aanleggen van elektriciteit tot in de meterkast.

Huisaansluitingen

Samen met de hoofdaannemer leggen de jongens van VDV de bekabeling vanaf de distributiekabel tot aan de woning. Deze sluiten ze aan in de woning en realiseren ze een aftakmof op de hoofdkabel van de NUTS.

Sanering kabels en leidingen

Het team van VDV Infra neemt in een saneringstraject alle elektra en grondwerkzaamheden voor zijn rekening. In samenwerking met de aannemer voor gas en water.

Kwaliteit & betrouwbaarheid