• Keuringen door VDV Infra

    Keuringen door VDV Infra

    Ladders, trappen, rolsteigers en elektrisch gereedschap

Ladders en trappen keuren (NEN 2484)

Veilig werken op een draagbare ladder of trap met de keuringen van VDV Infra conform NEN 2484, EN 131 en EN 1147 standaarden.

NEN 2484

De norm NEN 2484 ’Draagbaar klimmaterieel – Ladders en trappen – Termen, definities, eisen, beproevingsmethoden, gebruik en onderhoud’. Geeft aanvullende eisen voor ladders en trappen op de eisen die vastgelegd zijn in het Besluit Draagbaar Klimmaterieel van de Warenwet

EN 131

Op Europees niveau is de meerdelige norm EN 131 ‘Ladders’ ontwikkeld. Deze meerdelige norm geeft onder andere eisen voor afmetingen en testmethodieken. Het veiligheidsniveau zoals voorgeschreven in EN 131 is lager dan geëist in het Besluit Draagbaar Klimmaterieel.

EN 1147

Draagbare ladders bij de brandweer moeten voldoen aan de norm EN 1147: “Draagbare ladders voor de brandweer”.

Kwaliteit & betrouwbaarheid