• Keuringen door VDV Infra

    Keuringen door VDV Infra

    Ladders, trappen, rolsteigers en elektrisch gereedschap

Rolsteiger keuren (NEN 2484)

Een goedgekeurde rolsteiger is de basis voor veilig werken conform de Arbowet en het Arbobesluit. VDV Infra kan een periodieke keuring verzorgen van al uw (rol)steigers volgens de warenwet (Besluit draagbaar klimmaterieel).

NEN 2484

De norm NEN 2484 ’Draagbaar klimmaterieel – Ladders en trappen – Termen, definities, eisen, beproevingsmethoden, gebruik en onderhoud’. Geeft aanvullende eisen voor ladders en trappen op de eisen die vastgelegd zijn in het Besluit Draagbaar Klimmaterieel van de Warenwet

EN 1004

De norm voor rolsteigers is de EN 1004. Deze norm stelt zwaardere eisen aan rolsteigers dan de vervallen norm HD 1004.

Kwaliteit & betrouwbaarheid