MTM

Met Motorway Traffic Management (afkorting: MTM) wordt het verkeerssignaleringsysteem bedoeld waarbij met matrixborden boven de snelwegen een snelheid, pijl of kruis wordt aangegeven.

VDV Infra kan met de autolaadkraan matrixborden plaatsen. Onze monteurs sluiten deze aan en helpen met het zagen van de lussen in het asfalt en het aansluiten hiervan. De lussen dienen voor het meten van de verkeersintensiteit. Hierdoor worden de matrixborden automatisch aangestuurd.

MTM bij incidenten
In het geval van een ongeluk kan direct na constatering handmatig op het eerste portaal stroomopwaarts een rood kruis worden geplaatst boven de af te zetten rijstroken. Hiermee wordt de kans op aanrijdingen verkleind en wordt er een veilige werkruimte gecreëerd voor hulpdiensten.

MTM bij wegwerkzaamheden
Bij gepland onderhoud aan de weg was het vroeger gebruikelijk dat alle bebording handmatig moest worden geplaatst c.q. verwijderd naast de rijbaan. Een tijdrovende en gevaarlijke klus. Met de invoering van MTM werd het mogelijk om van tevoren ingediende afzettingen snel boven de weg te krijgen.