Gladheidmeldsysteem (GMS)

Een gladheidmeldsysteem ook wel afgekort als GMS, is een elektronisch systeem om gladheid te detecteren. In Nederland is er sprake van een landelijk GMS, waarbij meetresultaten van meetpunten op gemeentelijke, provinciale en rijkswegen gebundeld worden verzameld. Het systeem wordt door wegbeheerders gebruikt om meestal in combinatie met gegevens van een meteorologische dienst te bepalen of er al dan niet gestrooid moet worden.

VDV Infra is gespecialiseerd in het aansluiten van GMS systemen.

Projecten

Kwaliteit & betrouwbaarheid