Motorway Traffic Management (MTM)

Met Motorway Traffic Management (afkorting: MTM) wordt het verkeerssignaleringsysteem bedoeld waarbij met matrixborden boven de snelwegen een snelheid, pijl of kruis wordt aangegeven.

VDV Infra kan met de autolaadkraan matrixborden plaatsen. Onze monteurs sluiten deze aan, ook helpen onze mensen met het zagen van de lussen in het asfalt en het aansluiten hiervan. De lussen dienen voor het meten van de verkeersintensiteit. Hierdoor worden de matrixborden automatisch aangestuurd.

MTM bij incidenten

In het geval van een ongeluk, kan direct na constatering handmatig op het eerste portaal stroomopwaarts een rood kruis worden geplaatst boven de af te zetten rijstro(o)k(en). Hiermee wordt de kans op aanrijdingen verkleind, en een veilige werkruimte gecreëerd voor hulpdiensten.

MTM bij wegwerkzaamheden

Bij gepland onderhoud aan de weg was het vroeger gebruikelijk dat alle bebording handmatig moest worden geplaatst c.q. verwijderd naast de rijbaan. Een tijdrovende en weinig veilige klus. Met de invoering van MTM werd het mogelijk om van tevoren ingediende afzettingen snel boven de weg te krijgen.

 

Projecten

Kwaliteit & betrouwbaarheid