VRI

Een VRI (Verkeersregelinstallatie), is een verzameling van losse elementen die nodig zijn om één of meerdere verkeersstromen te regelen met het geven van optische signalen aan weggebruikers. In de volksmond wordt er over het algemeen niet gesproken over een VRI, maar over een verkeerslicht of een stoplicht. Een traditioneel verkeerslicht kan door middel van detectielussen voelen of er verkeer aankomt en kan daar weer op anticiperen door een kleur licht te geven. Inmiddels zijn er ook iVRI’s in omloop, deze kunnen naast het detecteren en anticiperen ook communiceren met bijvoorbeeld apps op smartphones.

Voor de verschijning van de verkeersregelinstallatie regelde de politie handmatig het verkeer. Dit deden zij met behulp van een zogenaamd prentenboek of klapbord. De allereerste VRI in de wereld werd in 1868 in Londen in gebruik genomen. Deze regelde een veilige oversteek voor de militaire politie.

VDV Infra installeert en onderhoud zowel VRI’s als iVRI’s.